PREČO PRÁVE S NAMI

Prečo my?

Úspechom každého podujatia je výber správneho partnera a tým sme práve my.

· Vaše potreby, požiadavky a spokojnosť sú pre nás prioritou.
· Otvorenosť a férovosť ako aj vzájomná dôvera sú piliere na ktorých môžeme budovať pevné partnerstvo.
· Našim klientom ponúkame zaujímavé technické a kreatívne riešenia vo viacerých prevedeniach so zmyslom pre detail.
· Technicky pôdorys a zjednodušená vizualizácia na počkanie.
· Rýchla cenová kalkulácia.
· Vždy Vám predložíme možnosti realizácie.
· Využívame najmodernejšie inovatívne technológie.
· Zrealizujeme a technicky zabezpečíme kompletne celé podujatie.
· Pracujeme len s najlepšími vo svojom odbore.
· Dokážeme flexibilne reagovať na prípadne zmeny aj počas priebehu podujatia.

Nasledujúca téma je pre nás tak dôležitá, že sme sa ju rozhodli umiestniť práve na toto miesto. Verím, že aj u Vás je otázka bezpečnosti prvoradá. Pred tým ako si vyberiete spoľahlivého partnera – dodávateľa, dovoľujeme si Vám uviesť zopár základných školení a príkladov, ktoré by mal dodávateľ takýchto služieb spĺňať. My všetky tieto podmienky spĺňame ako jedna z mála spoločností na Slovensku nakoľko ešte stále sa u nás v krajine nájdu organizátori a dodávatelia, ktorí hľadia iba na cenu a množstvo. Bezpečnosť a ľudské zdravie sú hodnoty s ktorými by sa nemalo hazardovať!

Z

Bezpečnosť a technika

Používame techniku, ktorá spĺňa tie najnáročnejšie bezpečnostné riderové požiadavky. Dokážeme uspokojiť potreby a požiadavky interpretov a organizátorov v tuzemsku i zahraničí a dbáme na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Z

ISO, DIN , TÜV certifikáty, vyhlásenia o zhode a stavebné manuály

Všetky nami používané zariadenia majú ISO, DIN a TÜV certifikáty a sú homologizované pre použitie v celej Európskej únii ako i vo svete. Nakoľko sme aj distribútorom daných zariadení (ALU konštrukcií) vieme rýchlo reagovať na rôzne požiadavky našich klientov. K elektrickým rozvádzačom máme protokol o prevedení kusovej skúšky a vyhlásenie o zhode.

Z

Školený personál a výškové práce

Práce vo výškach vykonávajú naši pracovníci, ktorí sú prakticky a odborne vyškolení v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou s použitím horolezeckej techniky. Ich spôsobilosť každoročne overujeme opakovaným preškolením. Okrem toho majú naši pracovníci aj vyhlášky § 21 – 23 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

radi odpovieme 

Napíšte nám

Kontaktné informácie

Mobile:

+421 (0)948 801 888

Email

info@alexaudio.sk